19
Th6

QUY HOẠCH THÀNH PHỐ TÂN AN THÀNH ĐÔ THỊ VỆ TINH CỦA TP.HCM

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. https://cafeland.vn/quy-hoach/quy-hoach-thanh-pho-tan-an-thanh-do-thi-ve-tinh-cua-tphcm-120435.html