01
Th12

Bất động sản Long An đón làn sóng đầu tư mới

Bên cạnh hạ tầng, một loạt dự án đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ chuẩn bị triển khai tại tỉnh Long An đang hứa hẹn kích hoạt một làn sóng đầu tư mới vào lĩnh vực bất động sản.https://tuoitre.vn/bat-dong-san-long-an-don-lan-song-dau-tu-moi-20210528105143969.htm